Stránka je venovaná Mestskej organizácií SRZ Bratislava 1.

Informácia pre členov

Od  29.4.2024 do 3.5. 2024 bude z technických príčin zatvorené. Členské známky mali byť  členmi SRZ v zmysle Smernice platnej  na rok 2024 zaplatené  do 31.3.2024.

Každý člen, ktorý tak urobil a nekúpil si povolenie, si na základe vzájomnej dohody môže v tomto termíne zakúpiť miestnu a celozväzovú povolenku na rybolov v kancelárii SRZ MsO Bratislava V, na Gesayovej 21 u pani Mgr. Jankovičovej . Členský preukaz SRZ musí pri tom predložiť k nahliadnutiu.

 

Dodatok k rybárskemu poriadku - vydaný dňa 01.02.2021

Dôležité dokumenty

Stanovy SRZ 2022

Zákon o rybárstve , Vyhláška

Vysvetľujúci komentár k počtu úlovkov

POZOR : Zmena adresy - Kancelária presťahovaná na adresu BaŠtová 5, 811 03 Bratislava.

 

Súhlas - Rozšírenie platnosti detských povolení

Na zasadnutí Rady SRZ bol prednesený návrh na rozšírenie rozsahu platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ). Podľa tohto návrhu by sa mala platnosť detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozšíriť na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. V súčasnosti sa rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozširuje len na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.Vyzývame preto ZO SRZ, aby sa v termíne do 30. novembra 2012 vyjadrili k predloženému návrhu. Ak tak niektorá ZO SRZ včas neurobí, bude to považované za vyjadrenie nesúhlasu s uvedenou zmenou.
 

Mestská organizácia SRZ Bratislava I. "Súhlasí s uvedenou zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. "

Mestská organizácia SRZ Bratislava III. tak isto SÚHLASÍ s uvedenou

zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin (
júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v
rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa
sprevádza.

Štefan Korbel, tajomník MsO Bratislava III

aktualizované: 12.04.2024 12:38:51