Stránka je venovaná Mestskej organizácií SRZ Bratislava 1.

Informácia pre členov

Členské známky mali byť  členmi SRZ v zmysle Smernice platnej  na rok 2024 zaplatené  do 31.3.2024.

 

Každý člen, ktorý tak urobil a nekúpil si povolenie, si na základe vzájomnej dohody môže v tomto termíne zakúpiť miestnu a celozväzovú povolenku na rybolov v kancelárii SRZ MsO Bratislava V, na Gesayovej 21 u pani Mgr. Jankovičovej . Členský preukaz SRZ musí pri tom predložiť k nahliadnutiu.

 

Dodatok k rybárskemu poriadku - vydaný dňa 01.02.2021

Dôležité dokumenty

Stanovy SRZ 2022

Zákon o rybárstve , Vyhláška

Vysvetľujúci komentár k počtu úlovkov

POZOR : Zmena adresy - Kancelária presťahovaná na adresu BaŠtová 5, 811 03 Bratislava.

aktualizované: 09.07.2024 14:36:37