Zarybnenie

30.10.2023 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 2500kg,

30.10.2023 revír Železná Studnička č.3 - Kapor K3 - 700kg,

21.10.2022 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 2500kg,

21.10.2022 revír Železná Studnička č.3 - Kapor K3 - 700kg,

20.10.2021 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 2500kg,

20.10.2021 revír Železná Studnička č.3 - Kapor K3 - 700kg,

21.10.2020 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 2500kg,

21.10.2020 revír Železná Studnička č.3 - Kapor K3 - 700kg,

27.5.2020 revír Vydrica - Pstruh Potočný - 40 kg

9.10.2020 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 2500kg,

9.10.2020 revír Železná Studnička č.3 - Kapor K3 - 700kg,

18.10.2019 revír Železná Studnička č.2 a č.3- Kapor K3 - 2100kg,

18.10.2019 revír Železná Studnička č.2 a č.3- amur - 400kg,

15.6.2019 revír Vydrica - Pstruh Dúhový - 50 kg

4.5.2019 revír Vydrica - Pstruh Dúhový - 70 kg

15.4.2019 revír Vydrica - Pstruh Dúhový - 70 kg

11.4.2019 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 800kg,

25.10.2018 revír Železná Studnička č.3 - Kapor K3 - 700kg.

25.10.2018 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 2500kg,

17.5.2018 revír Vydrica - Pstruh Dúhový - 50 kg

23.4.2018 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 700kg.

23.4.2018 revír Vydrica - Pstruh Dúhový - 50 kg

25.10.2017 revír Železná Studnička č.3 - Kapor K3 - 700kg.

25.10.2017 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 2900kg, zubáč 2 - 450ks + 14kg. 

6.11.2017 revír Železná Studnička č.2 - pleskáč - 100kg.

10.6.2017 revír Vydrica - Pstruh Potočný(PPR) - 10000 ks - (4-5cm)

11.5.2017 revír Vydrica - Pstruh Dúhový - 50kg

13.4.2017 revír Vydrica - Pstruh Dúhový - 50kg

11.4.2017 revír Železná Studnička č.2 - Kapor K3 - 800kg, dorybnenie pred pretekmi. .

Tabuľka úlovkov za rok 2016.

Jesenné zarybňovanie revírov BA 2016 – termíny, hájenie, začatie lovu.

Zástupcovia MsO sa k termínom zarybnenia a hájenia vyjadrili nasledovne:

MsO I - nebol dodržaný plán rekonštrukcie rybníkov, predpokladá sa, že na jeseň sa zarybní iba ŽS 2 25. 10. 1500 kg K3 a ŽS 3 sa zarybní až na jar.

- Chorvátske rameno 800 kg K 3 dňa 25.10.2016

Vydrica : pstruh potočný- 100 kg PP2  a 5000 ks PP1

MsO II – zarybnenie je plánované na 21.- 22.10. (zväzové zarybnenie bude v dňoch 17. a 18.10.)

                 na jar je plánované dorybnenie Štrkovca a Rohlíka.

MsO III – Vajnory by sa mali zarybniť v termínoch 17.- 18.10 a 23.10. St. Tehelňa sa zarybní na jar.

MsO IV – Kuchajda sa  bude zarybňovať až na jar 2017, „zväzové“ zarybnenie sa dá do K. Ramena a Moravy.

MsO V -  zarybnenie je plánované na 29.10.  (termín zväzového zarybnenia sa spresní dodatočne)

 

Zarybnenia a plán zarybnení

V roku 2017 (v mesiacoch júl- august) má byť Jazero č. 2 vypustené /revitalizácia vodnej stavby Mestské lesy Bratislava/.                                              

Chorvátske rameno    K3   800 kg   25.10. 2016 

Vydrica                        Pstruh potočný Pp2 = 100 kg a Pp1 = 5000 ks  

JAZERO č. 3.           momentálne je vypustené /revitalizácia stavby Mestské lesy Bratislava/ V prípade, že sa podarí stavidlá, nápustné a výpustné mechanizmy zrekonštruovať a naplniť predmetné jazero vodou  bude v jarných mesiacoch tiež zarybnené.

25.10.2016 revír Železná Studnička č.2 - Kapor - 1500Kg

21.11.2015 revír Železná Studnička č.2 - Amur - 220kg - cca60cm a viac,

21.10.2015 revír Železná Studnička č.2 - Kapor - 2650kg,

21.10.2015 revír Železná Studnička č.3 - Kapor - 700kg,

30.10.2014 revír Železná Studnička č.2 - Kapor - 2000kg, Amur - 150kg, Štuka - 10kg

30.10.2014 revír Železná Studnička č.3 - Kapor - 500kg, Amur - 50kg, Štuka - 10kg 

12.4.2013 revír Vydrica, 50kg pstruh dúhový

Zarybnenie z roku 2012 v prehľadnej tabuľke tu...

30.7.2012 revír Vydrica, 53kg pstruh dúhový

14.5.2012 revír Vydrica, 50kg pstruh dúhový

15.4.2012  revír Vydrica, 50kg pstruh dúhový

29.10.2011 revír 1-0270-1-1 2500kg Kapor K3, pôvod násady Kľučovec.

29.10.2011 revír 1-0280-1-1 700kg Kapor K3, pôvod násady Kľučovec.

 

7.7.2011 bolo nasadených 51kg pstruha dúhového na revír Vydrica.

26.5.2011 bolo nasadených 45kg pstruha dúhového na revír Vydrica.

6.11.2010 bola zarybnená Železná 2 a 3. 

13.11. dorybnená šťukou. Loviť sa začína v sobotu 27.11.2010 na všetkých revíroch v Bratislave.
Na železnej bude zákaz lovu dravca.
 
17.8.2010 bolo nasadené 40kg pstruha dúhového na revír Vydrica.
 
23.6.2010 bolo nasadené 30kg pstruha dúhového na revír Vydrica.
 
Sumár úlovkov z roku 2015 v prehľadnej tabuľke tu...

BRIGÁDY

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu (v rozsahu 8 hodín).

Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácii MsO SRZ BA I, II, III,IV, V   -  treba predložiť brigádnický preukaz, alebo potvrdenie o odpracovaní. POZOR!  Je potrebné si vždy prevziať potvrdenie o ich odpracovaní.


Príspevok za neodpracovanú brigádu za rok 2023 bude 30.- eur

Od brigád sú oslobodení – deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov, invalidi.

 Termíny brigád MsO BA I : každú sobotu od 9.3. na Železnej studienke zraz pri unimobuňke jazero č:2 (1-0270-1-1) o 8 00 hod

 Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení.

Úlovky za všetky revíry v bratislave

Sumár úlovkov z roku 2012 v prehľadnej tabuľke tu...

aktualizované: 09.07.2024 14:36:37