Stránka je venovaná Mestskej organizácií SRZ Bratislava 1.

Informácia pre členov

Dňa 17.5.2018 bude do Vydrice vysadených 50kg pstruha Dúhového.

 

Výsledky hospodárenia Rady SRZ po nastúpení nového vedenia za roky 2015,2016 v prílohe

Snaha členov výboru o dorybnenie revíru 1-0270-1-1 na Železnej studienke pred začatím lovu v rybárskej sezóne 2017 podľa požiadaviek členov SRZ prednesenej na členskej schôdzi SRZ MsO Bratislava I konanej 31.3. 2017 s presnou informáciou pre členov o druhu, množstve a váhe rýb po samotnom zarybnení.

 

Na sneme SRZ za Bratislavský kraj boli zvolení nasledovní členovia:

Členovia rady:

p. Pavel Gajdošík – viceprezident Bratislava I.

p. Mariana Jankovičová Bratislava V.

p. Štefan Dimitrov Senec

p. Roman Pavelka Dunajská Lužná

Kontrolná komisia:

p. Dekyský Igor Bratislava II.

POZOR : Zmena adresy - Kancelária presťahovaná na adresu BaŠtová 5, 811 03 Bratislava.

 

Súhlas - Rozšírenie platnosti detských povolení

Na zasadnutí Rady SRZ bol prednesený návrh na rozšírenie rozsahu platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ). Podľa tohto návrhu by sa mala platnosť detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozšíriť na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. V súčasnosti sa rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozširuje len na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.Vyzývame preto ZO SRZ, aby sa v termíne do 30. novembra 2012 vyjadrili k predloženému návrhu. Ak tak niektorá ZO SRZ včas neurobí, bude to považované za vyjadrenie nesúhlasu s uvedenou zmenou.
 

Mestská organizácia SRZ Bratislava I. "Súhlasí s uvedenou zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. "

Mestská organizácia SRZ Bratislava III. tak isto SÚHLASÍ s uvedenou

zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin (
júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v
rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa
sprevádza.

Štefan Korbel, tajomník MsO Bratislava III

TOPlist

aktualizované: 16.05.2018 20:45:01