Stránka je venovaná Mestskej organizácií SRZ Bratislava 1.

Informácia pre členov

Od 13.8. do 20.8. 2018 bude kancelária zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. 

Dokument hasičského zboru o vyhlasení času zvýšeneho nebezpečenstva požiaru sa da stiahnuť tu.

Dňa 17.5.2018 bude do Vydrice vysadených 50kg pstruha Dúhového.

 

Výsledky hospodárenia Rady SRZ po nastúpení nového vedenia za roky 2015,2016 v prílohe

Snaha členov výboru o dorybnenie revíru 1-0270-1-1 na Železnej studienke pred začatím lovu v rybárskej sezóne 2017 podľa požiadaviek členov SRZ prednesenej na členskej schôdzi SRZ MsO Bratislava I konanej 31.3. 2017 s presnou informáciou pre členov o druhu, množstve a váhe rýb po samotnom zarybnení.

 

Na sneme SRZ za Bratislavský kraj boli zvolení nasledovní členovia:

Členovia rady:

p. Pavel Gajdošík – viceprezident Bratislava I.

p. Mariana Jankovičová Bratislava V.

p. Štefan Dimitrov Senec

p. Roman Pavelka Dunajská Lužná

Kontrolná komisia:

p. Dekyský Igor Bratislava II.

POZOR : Zmena adresy - Kancelária presťahovaná na adresu BaŠtová 5, 811 03 Bratislava.

 

Súhlas - Rozšírenie platnosti detských povolení

Na zasadnutí Rady SRZ bol prednesený návrh na rozšírenie rozsahu platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ). Podľa tohto návrhu by sa mala platnosť detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozšíriť na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. V súčasnosti sa rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozširuje len na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.Vyzývame preto ZO SRZ, aby sa v termíne do 30. novembra 2012 vyjadrili k predloženému návrhu. Ak tak niektorá ZO SRZ včas neurobí, bude to považované za vyjadrenie nesúhlasu s uvedenou zmenou.
 

Mestská organizácia SRZ Bratislava I. "Súhlasí s uvedenou zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. "

Mestská organizácia SRZ Bratislava III. tak isto SÚHLASÍ s uvedenou

zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin (
júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v
rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa
sprevádza.

Štefan Korbel, tajomník MsO Bratislava III

TOPlist

aktualizované: 01.08.2018 10:11:12