Stránka je venovaná Mestskej organizácií SRZ Bratislava 1.

Predaj povolení bude možný od 25.5.2020 na baštovej 5 každý pondelok, utorok a stredu od 13:00 do 17:00. Rybár je povinný mať rúško a rukavice. Vstup do budovy bude po jednom.

Členská schôdza sa bude konať 24.6.2020 na adrese Vysoká 32, Bratislava(reštaurácia Jeleň, blízko Obchodnej ulice).

Informácia pre členov

Dôležité dokumenty

Zákon o rybárstve , Vyhláška

Vysvetľujúci komentár k počtu úlovkov

Dodatok k rybárskemu poriadku - ZÁKAZ LOVU RÝB OD 15.3.2019

 

Výsledky hospodárenia Rady SRZ po nastúpení nového vedenia za roky 2015,2016 v prílohe

POZOR : Zmena adresy - Kancelária presťahovaná na adresu BaŠtová 5, 811 03 Bratislava.

 

Súhlas - Rozšírenie platnosti detských povolení

Na zasadnutí Rady SRZ bol prednesený návrh na rozšírenie rozsahu platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ). Podľa tohto návrhu by sa mala platnosť detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozšíriť na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. V súčasnosti sa rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne rozširuje len na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.Vyzývame preto ZO SRZ, aby sa v termíne do 30. novembra 2012 vyjadrili k predloženému návrhu. Ak tak niektorá ZO SRZ včas neurobí, bude to považované za vyjadrenie nesúhlasu s uvedenou zmenou.
 

Mestská organizácia SRZ Bratislava I. "Súhlasí s uvedenou zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin ( júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. "

Mestská organizácia SRZ Bratislava III. tak isto SÚHLASÍ s uvedenou

zmenou rozšíriť platnosť detských povolení počas školských prázdnin (
júl - august ) bezplatne  na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v
rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love rýb dieťa
sprevádza.

Štefan Korbel, tajomník MsO Bratislava III

TOPlist

aktualizované: 22.07.2020 08:10:14